1992 – 2017 BODEKRING LIMBURG JUBILEUM 25 JAAR
Met trots kunnen wij u mededelen, dat wij als Bodekring Limburg, in 2017 ons 25 jarig Jubileum mogen vieren.

 

 
Nadat meerdere gemeentebodes al jaren lid waren van de Landelijke Bodevereniging, vond voor alle Limburgse gemeentebodes, in november 1991 in het gemeentehuis van Margraten een informatieve avond plaats om te komen tot een Provinciale Bodevereniging. Het enthousiasme hiervoor was zo enorm groot, dat werd besloten om per 1 januari 1992 officieel verder te gaan als Provinciale Bodevereniging, onder de naam Bodekring Limburg, afgekort BKL.

Tot doel van de BKL werd gesteld :
1. het bevorderen van humane saamhorigheid onder de leden en daar buiten;
b. het houden van een jaarlijkse ledenvergadering;
c. het geven van voorlichting ten behoeve van de leden en hun huisgenoten
en het verstrekken van advies, hetzij op aanvraag dan wel uit eigen beweging.
d. het oprichten en in standhouden van een verenigingskas;
e. het bevorderen van ontspanning voor leden en huisgenoten;
f. samenwerking met andere organisaties wier belangen niet in strijd zijn met de belangen van de vereniging.
Elke burgemeester, bestuurders en ambtelijke organisatie, weten hoe belangrijk de bode in de orga­nisatie is. De bode is de spil waar alles om draait en op wie je altijd terug kunt vallen. En juist voor deze spillen in de gemeentelijke organisatie, is het belangrijk om af en toe, binnen een ontspannen sfeer, ook eens bij te praten met collega’s. Over het vak, over nieuwe ontwikkelingen of gewoon, over dagelijkse zaken. Hiervoor wordt ruim de mogelijkheid geboden tijdens de jaarlijkse Limburgse Bodedag, die elk jaar in een ander gemeente plaatsvindt. Daarom willen wij nogmaals alle gemeentes in Limburg bedanken, die ons de afgelopen 25 jaar gastvrij hebben ontvangen en daarbij de mogelijkheid hebben geboden de jaarlijkse Bodedag tot een groot succes te kunnen maken.
Het bestuur van de Bodekring wordt gevormd door het dagelijks bestuur, de beschermheer en 4 bestuursleden
Binnen het dagelijks bestuur hebben vanaf 1992 de volgende bestuurswisselingen plaatsgevonden:
 
Voorzitter:
Kees Lodiers, 01-01-1992 t/m 23-04-2005
Peter Trepels, 23-04-2005 t/m heden

Secretaris:
John Cremers, Secretaris 01-01-1992 t/m heden

Penningmeester:
Tilly Rutjens, 01-01-1992 tot 1997
Thea Hermkes-Polman, 1999 tot 25-04-2010
Ruud Dortant, 25-04-2010 t/m heden

Het huidige bestuur bestaat verder uit:
Har Versteden, Henk Verhoeven, Harry de Wildt en Frans Gielkens
Verder zijn wij niet alleen tros onze op onze beschermheren, maar ook dankbaar
voor hun inzet en steun in het belang van de BKL, in de afgelopen 25 jaar.

Onze beschermheren van 1992 tot heden:
1997-2004 de heer Karel van Soest, burgemeester van de gemeente Heel
2007- 2012 de heer Leon Frissen, gouverneur van de Provincie Limburg
2012- t/m heden de heer Ralf Krewinkel, burgemeester van de gemeente Heerlen

Bij een jubileumviering is het niet alleen een kwestie van terugblikken, maar ook van vooruitkijken. Door de diverse herindelingen van gemeentes die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en nog zullen volgen, krijgt de functie van gemeentebode, ook wel facilitair medewerker of huismeester genoemd, een steeds bredere invulling. Zo wordt het vooral een functie waarbij men zich als gastheer, representatief en dienstverlenend dient op te stellen en verder effectief kan inspelen op nieuwe of onverwachte projecten, mensen en situaties. Hoofdzaak blijft echter,
dat iedereen deze functie vanuit zijn hart, met veel plezier kan invullen en uitvoeren.
Om aan ons 25 jarig Jubileum een extra feestelijk tintje geven, willen wij alle leden met partner, van harte uitnodigen voor de Jubileumdag op 30 zaterdag september 2017, die wij gaan invullen met een verrassende busdagtocht, naar Arhweiler en Mayschoss met aansluitend, een gezamenlijk diner in Stevensweert. Voor meer infomatie willen wij graag iedereen verwijzen naar het aan jullie verzonden aanmeldingsformulier.

Namens het bestuur van de Bodekring Limburg,
Peter Trepels, voorzitter