Beste leden,

 

Op 21-11-2020 bereikte ons het trieste bericht dat één van onze leden en bestuurslid, Harry Hendriks-de Wildt, op 60 jarige leeftijd plotseling is overleden.

Wij wensen zijn echtgenoot Math en hun kinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 

Bestuur Bodekring Limburg

Beste leden van de Bodekring Limburg,

 

Begin vorig jaar werden we geconfronteerd met het coronavirus en waren we genoodzaakt de bodedag van 2020 te verplaatsen naar 26 september.

De ontwikkelingen, zoals het oplopen van het aantal besmettingen en het advies van het RIVM, waren aanleiding voor het organiserende bodeteam van de gemeente Beek om een verzoek bij ons in te dienen om de bodedag door te schuiven naar volgend jaar.

Ondanks dat we het jammer vinden, vinden we het een verstandig besluit en is besloten de bodedag van dit jaar NIET door te laten gaan. Omdat er dit jaar geen activiteiten zijn (geweest) zullen we geen contributie heffen. Het gevolg hiervan is dat er tevens geen kascontrole en jaarvergadering zal plaatsvinden voor het jaar 2020.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met het bestuur via het mailadres bodekring.limburg@outlook.com. (Houd er rekening mee dat dit mailadres niet dagelijks gelezen wordt.)

 We wensen je een goede gezondheid toe en hopen jullie weer te zien op de bodedag 2021, die zal plaatsvinden op 17 april in de gemeente Beek.

 Bestuur Bodekring Limburg

Bodedag Beek 17 april 2021 nog

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

AVG

De Bodekring Limburg hanteert de AVG wet.

De adresgegevens van haar leden worden uitsluitend gebruikt voor correspondentie met de leden. Uitschrijven kan d.m.v. een mail te sturen naar: bodekring.limburg@outlook.com

 

Bovenstaand mail adres kunt u ook gebruiken om lid te worden van de Limburgse Bodekring.